ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางเขน

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ วัดฝาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางเขน ซึ่งมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีพลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธี

13 total views, 1 views today