ลงพื้นที่จัดระเบียบผู้กระทำการขอทาน คนเร่ร่อน ณ บริเวณตลาดท่าน้ำนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 5 มี.ค. 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปลัดอำเภอ ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด. เทศบาลนครนนทบุรี. ได้ลงพื้นที่จัดระเบียบผู้กระทำการขอทาน คนเร่ร่อน ณ บริเวณตลาดท่าน้ำนนทบุรี. อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

11 total views, 1 views today