เข้าร่วมงานพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดนนทบุรี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด

19 total views, 1 views today