ร่วมบูรณาการออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 อำเภอบางใหญ่

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 – 21.00 น. คณะกรรมการตรวจจัดระเบียบสังคมร้านเกมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ปลัดอำเภอบางใหญ่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ อส.  ร่วมบูรณาการออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551  อำเภอบางใหญ่ ตามแผนการออกตรวจโครงการตรวจจัดระเบียบสังคมร้านเกมฯ ประเภทร้านคาราโอเกะ จำนวน 4 ร้าน พบว่าใบอนุญาตจำหน่ายสุราหมดอายุ จำนวน 1 ร้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการแนะนำและตักเตือนผู้ดูแลร้าน ให้รีบไปดำเนินการต่อใบอนุญาตฯ โดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือ และจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

16 total views, 1 views today