กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562  เวลา 06.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวกานต์สินี กนะกาศัย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 กิจกรรมภายในงานมีบูธของหน่วยงานราชการต่างๆ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว ออกบูธลูกบอลพาโชค พร้อมแจกรางวัลต่างๆ ให้กับเด็กทีมาร่วมงานฯ

15 total views, 2 views today