โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปี 2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปี 2562

ในการนี้ นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานงานดังกล่าว

12 total views, 1 views today