ลงพื้นที่จัดระเบียบคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง บริเวณตลาดท่าน้ำปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 10.30 น. นางเบญจมาส สมศรี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการในหน่วยงาน ร่วมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่จัดระเบียบคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง บริเวณตลาดท่าน้ำปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จากการลงพื้นที่พบผู้แสดงความสามารถเพศชาย จำนวน 2 ราย  มีบัตรแสดงความสามารถ แต่มาแสดงความสามารถในบริเวณที่ไม่เปิดให้แสดงความสามารถ เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ชายทั้ง 2 ราย ไปแสดงความสามารถในบริเวณที่เทศบาลฯ กำหนดไว้

18 total views, 1 views today