ประชุมสถานการณ์ยาเสพติดและคณะกรรมการความมั่นคงจังหวัดนนทบุรีและพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการตามแผนยุทธการพิทักษ์นนท์

วันที่ 21 ธ.ค.2561 นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวอรทัย รามณี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ดังนี้

เวลา 13.30-16.00 น. เข้าร่วมประชุมสถานการณ์ยาเสพติดและคณะกรรมการความมั่นคงจังหวัดนนทบุรี

เวลา 16.00น.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการตามแผนยุทธการพิทักษ์นนท์ ครั้งที่ 1 โดยมีนายภานุ แย้มศรี. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวน

12 total views, 1 views today