“ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับหญิงไทยยุคใหม่ ประเด็น “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”รายละเอียดผลสำรวจตามเอกสารที่แนบ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://tps01.m-society.go.th

 

22 total views, 1 views today