ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ภายใต้ชื่องาน “มนต์เสน่ห์ เกาะเกร็ด”

วันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 16.30 น. ณ ลานโปรโมชั่นด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขารัตนาธิเบศร์ น.ส.สุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีให้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ภายใต้ชื่องาน “มนต์เสน่ห์ เกาะเกร็ด” โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงาน