กรณีสื่อออนไลน์

วันที่ 17 ต.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี และจนท.บ้านพักเด็กและครอบครัว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อออนไลน์ “น้องน้ำ” เด็กเรียนดีแต่ยากจน ผลการสอบข้อเท็จจริงพบว่า เด็กอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ห้องเช่าอาคารพาณิชย์ ในซอยวัดสมรโกฏิ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 5 คน ประกอบด้วย เด็กที่อยู่ในวัยกำลังศึกษา จำนวน 3 คน และขณะนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมเด็กจึงไปอาศัยอยู่กับยายที่ต่างจังหวัด รายได้มาจากบิดามารดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ

ผลการช่วยเหลือ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี จะนำรายชื่อเด็กเข้าพิจารณาเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จะนำรายชื่อเด็กเข้าคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็ก ต่อไป