กิจกรรม จังหวัดสะอาด : ถนนสายหลักสะอาด @ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี และถนนนนทบุรี 1

วันที่ 14 ต.ค.2561 เวลา 06.30 น. ณ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี บริเวณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดสะอาด : ถนนสายหลักสะอาด @ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี และถนนนนทบุรี 1

โดยมีนายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในกิจกรรมฯ ดังกล่าว