ร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ถนนเด็กเดิน ปีที่ ๑๑ ” ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด “

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ เอสพลานาด ซีนีเเพล็กซ์ งามวงศ์วาน – แคราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ถนนเด็กเดิน ปีที่ ๑๑ ” ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด ”

โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี