ร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ในการนี้พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธี