จัดประชุมคณะอนุกรรมการการควบคุมการขอทานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการการควบคุมการขอทานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประเด็นเนื้อหามีวาระสืบเนื่อง 3 เรื่อง คือ

1.การกำหนดพื้นที่แสดงความสามารถในจังหวัดนนทบุรี

2.การให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้แสดงความสามารถ

3.การแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการขอทานระดับอำเภอ และวาระเพื่อพิจารณา แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถปี พ.ศ. 2562

โดยนายชลธี ยังตรง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมซึ่งมีพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย