วันที่ 6 กันยายน 2561 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี (นางเบญจมาส สมศรี) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการให้บริการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี สาขาศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) และมอบหมายนางสาวนพมาศ เจิ่งฤทธิ์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมเพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดนนทบุรี