ตรวจสอบสถานประกอบการประเภทโรงงานที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการประเภทโรงงานที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ บริษัทในตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจฯ ประกอบด้วย รอง ผกก.ป.สภ.บางบัวทอง,ปลัดอำเภอบางบัวทอง,สว.สส.สภ.บางบัวทองฯลฯ พบว่าในสถานประกอบการมีพนักงานทั้งสิ้น 347 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จำนวน 142 คน ทุกคนมีใบอนุญาตฯ ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในการตรวจครั้งนี้ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและไม่เข้าข่ายการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์แต่อย่างใด