ตรวจสถานประกอบการโรงงานและสถานบริการที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

วันนี้ 31 ส.ค. 2561 เวลา  14.00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรน้อย, เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.1, เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี, ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอไทรน้อย, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นนทบุรี, เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นนทบุรี, เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี ร่วมกันตรวจสถานประกอบการโรงงานและสถานบริการที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ภายในเขตพื้นที่ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไม่พบการบังคับใช้แรงงานและไม่มีข้อบ่งชี้การค้ามนุษย์แต่อย่างใด