ต้อนรับและร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดงาน Thailand Social Expo 2018 และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในยุค Thailand 4.0”

วันที่ 3 สิงหาคม 2561  เวลา 09.30 น.  ณ Hall 5-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  :  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Social Expo 2018 และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในยุค Thailand 4.0” รวมถึงมอบแนวนโยบายด้านสังคม  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน  และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมด้วยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนนายอำเภอปากเกร็ด  และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
(*)งาน Thailand Social Expo 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ภายใต้แนวคิด “สู่อนาคตที่สดใส ด้วยคนคุณภาพ” ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดมหกรรมงานด้านสังคมครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รวบรวมนวัตกรรมทางสังคม เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาศักยภาพคนและพัฒนาสังคม รวมถึงการดำเนินงานสำคัญและบริการด้านสังคมของไทยมากกว่า 60 หน่วยงาน  ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ส่วน คือ 1.การประชุมวิชาการ  2.การแสดงผลงานนวัตกรรม  3.การแสดงผลิตผลด้านสังคม  และ 4.การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย

14 total views, 1 views today