วันสตรีไทย ประจำปี 2561

วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร  ชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในพิธีงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561 พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน

ในการนี้นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จังหวัดนนทบุรี เฝ้าฯ รับเสด็จ

10 total views, 1 views today