งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๒๘ ก.ค. พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕๖๑ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

โดยนายอำพล อังคภาภรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในการนี้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน เข้าร่วมงานวันดังกล่าวด้วย

18 total views, 1 views today