กิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานพิธีในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ๖๖  พรรษา ๒๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  นำโดยนางเบญมาศ  สมศรี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย

14 total views, 1 views today