ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

การเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 2