กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าหน้าอยู่หัว

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานการประหานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าหน้าอยู่หัว