ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปีพุทธศักดิ์ราช 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

วันที่ 6 ก.ค.2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายชลี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปีพุทธศักดิ์ราช 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561