ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง

วันที่ 5 ก.ค.2561 เวลา 18.00 – 22.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ปลัดอำเภอบางบัวทอง กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส. ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง ตามโครงการตรวจจัดระเบียบสังคมฯ จังหวัดนนทบุรี ประเภทร้านเกม จำนวน 4 ร้าน รายละเอียดดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ระมัดระวังเรื่องการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะการพนันฟุตบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก

2.เจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนเรื่องยาเสพติด ให้เจ้าของร้านหรือผู้ดูแลร้าน สอดส่อง กวดขัน ห้ามไม่ให้มีการเสพ ค้า หรือเป็นแหล่งมั่วสุมโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการปล่อยปละละเลย จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยินดีจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด