ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยแคมป์คนงานในซอยสามัคคี ฯ

วันที่ 3 ก.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยแคมป์คนงาน ใน ซอยสามัคคี 31-34 ต.ท่าทราย อ.เมือวนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น โดยได้รับความเสียหาย 18 ห้อง ผลการการช่วยเหลือในเบื้องต้นดังนี้

  1. นายกเหล่ากาชาดได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
  2. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
  3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค