กิจกรรม “นนทบุรียุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  วันที่ 4 มิ.ย. 2561 ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม “นนทบุรียุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561