ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย.2561  นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในพื้นที่จังหวัดนนนทุบรี เพื่อตรวจเยี่ยมตามนโยบายรัฐบาลและแผนกระทรวงพม. (รอบที่ 2)