งานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยุู่หัว

  วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 08.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณอุทยานการศึกษารัชมงคลภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เนื่องในงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยุู่หัว เพื่อเฉลิมเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี อัญเชิญวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยพร้อมเพียงกัน

  ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานสังกัด กระทรวงพม.(ทีม One home) เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว