จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรในสำนักงานฯ ในเทศกาลปีใหม่ ปี 2561

  วันที่ 26 ธ.ค.2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องอาหารสวนกุหลาบ จังหวัดนนทบุรี สนง.พมจ.นบ.จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรในสำนักงานฯ ในเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 พร้อมร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีได้ดำรงตำแหน่งใหม่เป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ