โครงการปันน้ำใจให้น้องผู้พิการ

  วันที่ 20 ธ.ค. 2560 2560 นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่อำเภอไทรน้อย จำนวน 5 ครอบครัว ตามโครงการปันน้ำใจให้น้องผู้พิการ โดยมอบเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน รายละ 1,000 บาท