ร่วมการฝึกอบรมการบริหารพนักงานราชการและการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ( DPIS)

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. สนง.พมจ.นบ. มอบหมายให้ น.ส.น้ำทิพย์ กุลอำนวยชัย นิติกร นายผงาด กลั่นเรืองแสง นักสังคมสงเคราะห์ และนายวัฒนา งิ้วออก พนักงานอำนวยการ เข้าร่วมการฝึกอบรมการบริหารพนักงานราชการและการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ( DPIS) โรงแรมเฮอร์มิเทจ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จ.นครราชสีมา โดยวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการบริการพนักงานราชการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล