ร่วมรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.) ประจำปี 2560

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.) ประจำปี 2560 ณ หมู่บ้านลำรี (ชุมชนสุเหร่าเขียว) หมู่ที่ 8 ต.ละหาร อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี

  โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผอ.กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ พลตรีเอกรัตน์ ช้างแก้ว เลขาธิการ กอ.รมน. ภาค 1 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ