ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานกับคณะทำงานควบคุมการขอทานจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 สนง.พมจ.นบ. ได้ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานกับคณะทำงานควบคุมการขอทานจังหวัดนนทบุรี โดยมีตัวแทนประธานคณะทำงาน พร้อมคณะทำงานร่วมลงพื้นที่ จำนวน 20 คน ณ บริเวณห้างบิกคิงส์ ห้างบิกซี ห้างเซนทรัลเวสต์เกตบางใหญ่

  ผลการตรวจพบขอทาน จำนวน 2 ราย โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการช่วยเหลือตามกระบวนการต่อไป