ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานี้รถไฟฟ้าสายสีม่วงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidbing) ครั้งที่ 2

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศยกเลิกครัั้งที่ 2

28 total views, 1 views today