ขอเชิญชวนร่วมงานวันคนพิการจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเที่ยวงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 หัวข้อ : คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยังยืน เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ โดยกิจกรรมภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การจำหน่วยผลิตภัณฑ์ของคนพิการและการแสดงของคนพิการ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี