ประกาศจังหวัดนนทบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางลาดคนพิการ โครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนนทบุรี  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางลาดคนพิการ โครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงในพืนที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ + เอกสารประกวดรถไฟฟ้า ครั้งที่ 2

เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2

แบบแปลน

แบ ปร4-6

37 total views, 1 views today