ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ รอบสถานนีรถไฟฟ้าสายสีม่วง

31 total views, 1 views today