Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 18.00-22.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ปลัดอำเภอปากเกร็ด เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส. เจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ตามโครงการตรวจจัดระเบียบสังคมฯ จังหวัดนนทบุรี พบการกระทำความผิดจำนวน 2 ร้าน และไม่พบการกระทำความผิด จำนวน 1 ร้าน

 

ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 18.00-22.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ปลัดอำเภอปากเกร็ด เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส. เจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ตามโครงการตรวจจัดระเบียบสังคมฯ จังหวัดนนทบุรี พบการกระทำความผิดจำนวน 2 ร้าน และไม่พบการกระทำความผิด จำนวน 1 ร้าน

 

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าหน้าอยู่หัว

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานการประหานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าหน้าอยู่หัว

ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปีพุทธศักดิ์ราช 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

วันที่ 6 ก.ค.2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายชลี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปีพุทธศักดิ์ราช 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

 

ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง

วันที่ 5 ก.ค.2561 เวลา 18.00 – 22.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ปลัดอำเภอบางบัวทอง กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส. ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง ตามโครงการตรวจจัดระเบียบสังคมฯ จังหวัดนนทบุรี ประเภทร้านเกม จำนวน 4 ร้าน รายละเอียดดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ระมัดระวังเรื่องการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะการพนันฟุตบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก

2.เจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนเรื่องยาเสพติด ให้เจ้าของร้านหรือผู้ดูแลร้าน สอดส่อง กวดขัน ห้ามไม่ให้มีการเสพ ค้า หรือเป็นแหล่งมั่วสุมโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการปล่อยปละละเลย จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยินดีจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด